Matematik Oyunları

Pek çok öğrenci matematik dersini iyi anlayamadığından ve kendisine sıkıcı geldiğinden şikayet eder. Oysa bilgisayarı derslerde kullanmak artık kaçınılmaz bir durumdur. Öğrencilerin nazarında anlaşılması güç sayılar ve şekiller topluluğu haline getiren nedir? Bu sorunun cevabı bir başka soruda gizlidir: Öğretmenler, matematiği anlatmak için yazı tahtası ve tebeşire mahkum mudurlar? Bu denklemin çözümü çocuklara küçük yaşlardan itibaren matematik oyunları oyna oynatarak sevdirmekten geçermatematik oyunları

Modern eğitim biliminin şiddetle tavsiye ettiği yöntemlerden biri de dersin uygulamalı verilmesidir. Konuya bu şekilde eleştirel yaklaştıktan sonra, yukarıda anlatmak istediğimize bir misal teşkil etmesi maksadıyla matematik oyunlarını örnek verelim. Çocuklar küçük yaşta matematik oyunları oynayarak hem öğrenecekler hemde matematik dersinden korkmayacaklar.

--Reklam--